Opis

Knjiga je nastala na podlagi predhodnega učbenika Statistična analiza podatkov s programoma Excel 2003 in R in je zasnovana kot učbenik, vezan na pouk statistike na različnih študijskih programih. Namen učbenika je pridobitev osnovnih računalniških znanj, ki so vezana na pouk statistike in na delo z enostavnimi podatkovnimi zbirkami.


Povezava do publikacije