Opis

Učbenik je namenjen študentom Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani, ki začenjajo 1. stopnjo bolonjskega študija in se bodo kasneje pri svojem študiju srečevali z urbanim prostorom. V njem so zarisane osnovne poteze mest v posa-meznih zgodovinskih obdobjih od prazgodovine do vključno baroka in evropske kolonizacije.


Povezava do publikacije