Opis

Učbenik je namenjen študentom kmetijstva in vsem, ki jih zanima kmetijska tehnika. Na začetku je predstavljena kratka zgodovina določenega dela poljedelstva. Podan je prikaz splošnega pomena in vpliva kmetijske tehnike za današnje preobilje hrane v določenih delih sveta. Učbenik se nadaljuje z vsebinami iz obdelave zemlje, gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili ter strojev in tehnologij za setev žit in okopavin.


Povezava do publikacije