Opis

Učbenika sta namenjena študentom kmetijstva in vsem, ki jih zanima kmetijska tehnika. Učno gradivo, ki ga vsebuje delo, je podano v dveh knjigah: prva knjiga kot predavanja, druga knjiga s širšo strokovno razlago in večjo slikovno podporo pa kot vaje. Na začetku je predstavljena zgodovina določenega dela poljedelstva, predvsem pa prikaz splošnega pomena in vpliva kmetijske tehnike za današnje preobilje hrane v določenih delih sveta. Učbenik se nadaljuje z vsebinami iz obdelave zemlje, gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili ter strojev in tehnologij za setev žit in okopavin.


Povezava do publikacije