Opis

Namen tega pregleda je na kratko prikazati rastlinski sistem in seznam rastlinskih vrst, ki jih morajo v prvem letniku študija spoznati študenti viokošolskega študija gozdarstva in krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg kratkih opisov najvišjih taksonomskih skupin in organizacijskih tipov je podan pregled sistema do družin s krajšimi opisi nekaterih značilnejših družin semenk, predvsem tistih, ki so pomembnejše v gozdarstvu in krajinski arhitekturi oz. hortikulturi.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj pri Alenki Slekovec (Oddelek za agronomijo, Referat za študijske zadeve; alenka.slekovec(at)bf.uni-lj.si).

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.