Opis

Priročnik je namenjen študentom agronomije, zootehnike in veterine. Seznam rastlin obsega najpogostejše vrste rastlin travinja in pogostejše plevelne vrste, ki uspevajo v Sloveniji. Seznam rastlin travinje je radzdeljen na seznam trav (I. Trave – Poaceae), metuljnic (II. Metuljnice – Fabaceae) in drugih, pretežno zelnatih rastlin, ki rastejo na travnikih in pašnikih (III. Zelišča).


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj pri Alenki Slekovec (Oddelek za agronomijo, Referat za študijske zadeve; alenka.slekovec(at)bf.uni-lj.si).