Opis

V knjigi so prikazane strukturne in razvojne značilnosti prebiralnega dinarskega jelovo-bukovega gozda. Opisane so rastne značilnosti posameznih drevesnih vrst. Prikazana je soodvisnost med rastiščnimi razmerami ter strukturo in razvojem sestoja. Opisane so značilnosti prebiranja. Knjiga obravnava gojenje prebiralnega gozda in njegovo gozdnogospodarsko načrtovanje. Orisan je tudi prebiralni gozd v preteklosti.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.