Opis

V knjigi so prikazane strukturne in razvojne značilnosti prebiralnega dinarskega jelovo-bukovega gozda. Opisane so rastne značilnosti posameznih drevesnih vrst. Prikazana je soodvisnost med rastiščnimi razmerami ter strukturo in razvojem sestoja. Opisane so značilnosti prebiranja. Knjiga obravnava gojenje prebiralnega gozda in njegovo gozdnogospodarsko načrtovanje. Orisan je tudi prebiralni gozd v preteklosti.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: