Opis

Učbenik za predmet Dendrologija je namenjen predvsem študentom gozdarstva. Razdeljen je na splošni in posebni del. V splošnem delu so obravnavani pojmi iz horologije, ekofiziologije, sistematike in morfologije lesnatih rastlin. V posebnem delu pa je predstavljenih več kot 600 drevesnih in grmovnih vrst.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.