Opis

Obsežna monografija v zbranih poglavij podrobno proučuje bukev in bukove gozdove v Sloveniji. Knjiga je razdeljena v tri sklope: ekologija bukve in bukovih rastišč (taksonomija, talne razmere, habitat, zgradba lesa, …), bukovi sestoji (struktura, dinamika in rast) ter gospodarjenje z bukovimi gozdovi (raba lesa, značilnosti gospodarjenja).


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.