Opis

Učbenik obravnava osnovno, temeljno znanje iz verjetnostnega računa. Razložene so različne definicije verjetnosti, opisana so pogojna verjetnost, različne porazdelitve, variance in korelacije. Razložena je pričakovana vrednost, slučajne spremenljivke in Bernoullijevo zaporedje poskusov.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.