Opis

Priročnik je namenjen predvsem gozdarjem in je bil izdelan za potrebe določanja gozdnih združb. V njem je opisana zgradba praproti, njen življenjski krog in na kratko sistematika. Večji del priročnika sestavlja opisna in slikovna (skenirani posušeni osebki praproti) predstavitev 23 vrst praproti, ki jih najdemo v slovenskih gozdovih.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.