Opis

Knjiga je namenjena učenju razpoznavanja gozdnih zelišč, polgrmov in vzpenjavk, ki je ključno pri razpoznavanju gozdnih rastišč. Obravnava ca. 1.500 vrst, ki se več kot zgolj naključno pojavljajo v gozdovih. Za potrebe izbora vrst, ki so obravnavane v knjigi je bilo poleg virov, ki obravnavajo značilnice in pogoste vrste na posameznih rastiščih, pregledani tudi številni članki, elaborati in knjige, ki so vključevali skupno 222 fitocenoloških preglednic in več kot 4.550 popisov rastlinstva, sistematično izbranih po vseh rastiščnih tipih. V knjigi so opisane značilnosti vrst in razlike med njimi. Razlike med vrstami so večinoma povzete po Mali flori Slovenije. Velik poudarek je dan lažje razpoznavnim znakom rastlinskih vrst. Knjiga vsebuje fotografije za pribl. 1.050 vrst, pri pribl. 150 vrstah je z dodatno sliko prikazan detajl. Fotografije so za potrebe knjige brezplačno odstopili priznani strokovnjaki in botanični fotografi.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.