Opis

Učbenik temelji na srednjeevvropski zasnovi urejanja gozdov ter na novih tehnoloških in vsebinskih dognanjih stroke. Iz vsebine: opis opredelitve, namena in razvoja urejanja gozdov, opis teorije adaptivnega upravljanja, opis načela trajnosti pri gospodarjenju z gozdovi. Poglavji Večnamensko gospodarjenje in Sonaravno gospodarjenje z gozdovi poudarjata pomen doktrine sonaravnosti in večnamenskosti v tradiciji slovenskega gozdnogospodarskega načrtovanja. Še posebno je pomemben opis ciljev gospodarjenja, njihove hierarhije, načina uresničevanja ter medsebojnih odnosov.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: