Opis

Knjiga se posveča kontrolni metodi v gozdarskem načrtovanju in zagovarja prilagodljivo upravljanje z gozdovi. Vsebinsko je razdeljena na štiri sklope in sicer na: fenomen kompleksnosti v naravi in posebej v gozdu, izhodišča pri obvladovanju kompleksnosti gozdnih ekosistemov, sodobne teoretske osnove načrtovanja na principih kontrole ter metodologija načrtovanja kot postopek adaptivnega upravljanja procesa reševanja problemov.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.