Opis

Delo je prva publikacija, ki združuje in sintezno prikazuje recentno znanje o vrstah in razširjenosti gliv na slovenskem ozemlju. Opisan je računalniški program, namenjen sistematičnemu beleženju vrst gliv, njihove razširjenosti in podatkov o njihovem rastišču. Prikazana je razširjenost 2.452 vrst gliv v mreži srednjeevropskega florističnega kartiranja, naveden je kvadrant najdišča, pa tudi določevalec glive, leto in mesec najdbe ter tip podatka.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.