Opis

V knjigi so zbrani zapisi o gozdu in gozdarstvu v Novicah v celotnem času njihovega obstoja, in sicer od leta 1843 do 1902. To so zapisi o zakonodaji, nasveti lastnikom, dopisi iz kranjskega deželnega zbora in Kranjske kmetijske družbe do dopisov s podeželja. Gre za čas velikih družbenih sprememb, predvsem pri preoblikovanju lastništva gozda iz oblike fevdalizma v lastništvo gozdov svobodnih kmetov.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.