Opis

V priročniku so predstavljene tablice za merjenje in izračunavanje volumna, oblikovno višino in oblikovno število dreves, za prirastek ter donosne tablice. Priročnik vsebuje tudi različne preglednice (o gozdni divjadi, gozdnem semenju, gozdnih sesalcih, gozdnih pticah). Opisane so statistične metode v gozdarstvu. Priročnik se zaključi s ključem za razpoznavanje škodljivcev drevja in znaki za razpoznavanje bolezni drevja.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.