Opis

Knjiga je izbor in prikaz strokovnih življenjepisov sto enega gozdarja (v Sloveniji), ki so delovali v 20. stoletju. Izbor biografij je določen s časom, ko je v Sloveniji nastajalo in se razvijalo institucionalno gozdarstvo. Med biografijami so gozdarski strokovnjaki na vseh ravneh - od tehnikov do profesorjev.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.