Opis

V knjigi je najprej podana definicija gojenja gozdov. Razložena je struktura gozda, tloris in naris sestoja. Podrobno je razdelana gozdna ekologija (ekološki dejavniki, temperatura, svetloba, voda, kemijski dejavniki, veter, biotski dejavniki). Predstavljeni so najpomembnejši gozdni biomi. Posebej je prikazan pragozd in kraški gozd. Knjiga obravnava tudi vrste gospodarjenja z gozdom in gozdnogojitveno načrtovanje.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.