Opis

Učbenik za predmet Metode raziskovalnega dela v gozdarstvu. Obsežna publikacija obravnava temeljne statistične metode na področju gozdarstva. Delo se začne z definicijami statističnih pojmov, sledijo poglavja o parametrih, teoretičnih porazdelitvah, hipotezah, neparametričnih metodah, analizah, poskusih, diskriminatorni analizi ... Za vse metode oziroma teste so predstavljeni konkretni primeri s področja gozdarstva.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.