Opis

Prispevki v zborniku 21. gozdarskih študijskih dni. Namen prispevkov v zborniku je izpostaviti probleme pri razvoju in gospodarjenju z gozdovi, pomen območnega načrtovanja za slovensko gozdarstvo, prikazati obravnavanje posameznih gozdarskih področij v gozdnogospodarskem načrtovanju, oceniti izbrane poti in možnosti za doseganje ciljev, opredeljenih v gozdnogospodarskih načrtih.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.