Opis

Knjiga je temeljit zgodovinski pregled, kako je potekalo pogozdovanje krasa v Sloveniji. Predstavljeni so zgodovinski vzroki, zakaj je prišlo do uničenja gozdov na kraškem območju. Nato je prikazan potek pogozdovanja in zakonsko ureditev, povezano z njim. Zaključi se s pregledom metod in načinov pogozdovanja ter osebnim pogledom avtorja nap omen pogozdovanja z zdajšnje perspektive.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.