Opis

Priročnik obravnava varovane ptice Nature 2000 v gozdovih. V prvem delu priročnika so predstavljeni nekateri splošni ekološki dejavniki, pomembni za ptice ter vpliv človeka na ekosisteme. V drugem delu pa so prikazane pomembnejše varovane vrste ptic, njihove značilnosti, razširjenost, življenjski prostor, ogroženost in usmeritve za ohranjanje. Velik poudarek je namenjen temu, kako ohraniti njihove habitate.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.