Opis

Knjiga je zbornik prispevkov s področja entomologije in sicer so podrobno obravnavani saproksilni hrošči, ki živijo v Evropi. Prikazane so različne vrste, njihova taksonomija in biologija. V prispevkih so predstavljene različne vrste monitoringa saproksilnih hroščev. Poudarjena je njihova ogroženost in predstavljene različne oblike njihove zaščite in varovalnih strategij. Vsi prispevki so v angleškem jeziku.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.