Opis

Zbornik prikazuje več vidikov celotne verige od gozda do lesa oz. do papirja. Prvi del je posvečen gozdarstvu (negospodarska funkcija gozda, podnebni vplivi), drugi del lesarstvu (raba lesa, njegova zaščita, lesna gradnja), tretji del pa papirništvu (lastnosti papirnih vlaken, recikliranje).


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.