Opis

Učbenik za predmet Organizacija gozdarskih del. Vsebuje osnovne definicije in podatke iz organizacije gozdarskih del. Posebej razčleni delo in delavce v gozdni proizvodnji. Podrobno je opisan proces in potek gozdne proizvodnje (priprava dela, izvajanje, spremljanje in kontrola izvajanja). Poseben del je namenjen gozdarskim delom v zasebnih gozdovih. Predstavljena je inventivna dejavnost v gozdarstvu. Zaključek v knjigi je namenjen vodenju delovnih procesov.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.