Opis

Zbornik predstavlja prvo celovito oceno stanja gozdarstva na Slovenskem v obdobju pred 2. svetovno vojno, kjer so prvič objavljani prispevki (tipkopisi) predstavitev iz posvetovanja gozdarskih in drugih strokovnjakov v Sloveniji, 'Gozdarska anketa,' ki je bilo organizirano leta 1941. Rdeča nit posveta je bila skrb za usodo gozda in človeka, od najširše (socialne, politične, gospodarske) perspektive do podrobne obravnave urejanja in oskrbovanja kmečkih gozdov, steljarjenja, lesne trgovine, zadružništva in problemov gozdnega delavstva.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici, enoti BFGO, (zgradba Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL, Večna pot 83), v času odprtosti knjižnice. Plačilo je možno samo negotovinsko (z bančno kartico). Podjeta naj za nakup in izstavitev računa pošljejo naročilnico. Cena s popustom velja samo za študente BF (nakup bremeni finančno stanje študenta v ŠIS). Knjige prevzamete takoj, možno pošiljanje po pošti. Dodatne informacije: gozdarska.knjiznica(at)gozdis.si ali 01 320 3546.