Opis

Učbenik je namenjen študentom agronomije, urejanje krajine, gozdarstva in zootehnike, ki poslušajo osnove geologije v okviru predmeta Pedologija. Uporabljajo ga lahko tudi drugi študentje, ki jih geologija zanima. Učbenik zajema naslednja poglavja: spoznavanje nastanka, sestave in lastnosti kamninotvornih mineralov, kamnin in mineralnega dela tal ter seznanitev z uporabo geoloških kart ter kamninsko (litološko) sestavo Slovenskega ozemlja in študentovega domačega kraja. Vsakemu poglavju, v katerem so opisane bistvene značilnosti posameznih tem, sledijo vprašanja, ki so namenjena preverjanju razumevanja snovi in osvojenega znanja, hkrati pa so dobra priprava na vaje iz poznavanja kamnin.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj pri Alenki Slekovec (Oddelek za agronomijo, Referat za študijske zadeve; alenka.slekovec(at)bf.uni-lj.si).