Opis

Učbenik je osnovno študijsko gradivo pri predmetih Osnove prehrane živali na VSŠ in UNI študiju, saj obsega pregled hranljivih snovi, osnove prebave in presnove pri različnih živalskih vrstah, ocene hranilne vrednosti krme ter potreb živali po hranljivih snoveh.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj pri: Sonja Osolnik, uprava Oddelka za zootehniko, sonja.osolnik@bf.uni-lj.si