Opis

Učbenik obravnava problematiko lipidne oksidacije v živilih, posreduje znanja povezana z uporabo antioksidantov in nas seznanja z metodologijo določanja antioksidativne učinkovitosti. Opiše posamezne skupine antioksidantov, poda njihovo vlogo v živilih, razloži mehanizme antioksidativnega učinkovanja ter poda povezavo med strukturo spojin in njihovim antioksidativnim učinkom.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj pri Mateji Vidmar (Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živil, mateja.vidmar(at)bf.uni-lj.si)