Opis

Zbirka nalog je namenjena študentom visokošolskega strokovnega študija kmetijstva kot pripomoček pri vajah iz kemije z biokemijo.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj pri Mateji Vidmar (Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živil, mateja.vidmar(at)bf.uni-lj.si)