Opis

Učbenik nas seznani s senzorično analizo živil - od šolanja preskuševalcev do izvedbe senzoričnega ocenjevanja in predstavitve različnih senzoričnih metod oziroma vrst preskusov. V zadnjem delu učbenika je tudi več praktičnih nalog.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj pri Marinki Jan (Oddelek za živilstvo, Katedra tehnologijo mesa in vrednotenje živil, marinka.jan(at)bf.uni-lj.si)