Opis

Učbenik študente seznani s pomembnejšimi fizikalnokemijskimi analitskimi metodami v živilstvu - kromatografijo, spektrometrijo, potenciometrijo, refraktometrijo, denzimetrijo, radiokemijsko analizo …


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj pri Mateji Vidmar (Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živil, mateja.vidmar(at)bf.uni-lj.si)