Opis

Skripta Vaje iz splošne kemije - Zbirka nalog so predvsem pripomoček za lažje spoprijemanje s predmetom Kemija. Za vsako vajo ponujajo računske naloge z rešitvami in vprašanja z namigi, ki jih je treba upoštevati pri reševanju.


Podatki o nakupu

Literatura je naprodaj pri Mateji Vidmar (Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živil, mateja.vidmar(at)bf.uni-lj.si)