Opis

Učbenik je namenjen študentom kmetijstva in vsem, ki jih zanima kmetijska tehnika. Celotna snov za področje mehanične nege in kemične zaščite je v osnovi razdeljena na dva dela. Prvi del učnega gradiva je namenjen mehanični negi in oskrbi rastline tekom vegetacijske dobe. Mehanična obdelava zemljišča je tudi prvobitno pridelovaje hrane za človeštvo. Temelji na izrabi rodnosti zemljišča po načelu trajnosti pridelave hrane. Povečanje potreb po hrani, zmanjšanje razpoložljive fizične delovne moči, sprememba okolja človekovega bivanja, predvsem pa ekonomika pridelave hrane pa so povzročili nove postopke - tehnologije pridelave hrane. Novejši postopki pridelave hrane, ki sočasno temeljijo na večjih kvantitativnih in vizualnih učinkih pridelka, kar je v sozvočju z uspešnim kmetovanjem, so vsi neobhodno povezani s kemičnim varstvom in zaščito rastline. Drugi del učnega gradiva obravnava omenjeno področje, ki se nanaša na poljedelske in sadjarsko - vinogradniške rastline.


Podatki o nakupu


Povezava