Opis

Acta agriculturae Slovenica je znanstvena revija za področje kmetijstva, ki jo izdajata Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Acta je nadaljevanje revij Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo in Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika. Letno izideta dva letnika.

Občasno izide tudi Acta agriculturae Slovenica. Suplement (ISSN: 1854-4800 tiskana izdaja, 1854-4819 spletna izdaja). Revijo redno indeksirajo mednarodne bibliografske zbirke CAB Abstracts, AGRIS, FSTA, Scopus (Elsevier) in CrossRef.


Povezava do publikacije